Selskapets ansvar

Farge


Grunnmuren for Osmo som overflatebehandlingsprodukter ble bygget for mer enn 30 år tilbake.Råstoffeenet som benyttes kommer fra naturen selv. Kravene til renhet og videreforedling av disseer som tørrede overflater innenfor DIN EN 71.3 (produkter som egner seg til overflatebehandling avbarneleker), samt DIN 53160, ingen påvirkning på mennesker, dyr og planter. Osmo benytter naturligeplanteoljer (Solsikke, Soya, Lin, og Tisteloljer), samt harde vokser (Carnauba og Candelillavoks) isine produkter. Også pigmentene som benyttes er naturlige og holder et renhetskrav som stilles tilnæringsmidler.

Osmo sin produktutvikling har i alle år hatt som kra at produktene skal inneholde størreandel tørrstoffer, og små om noen andel av løsemidler. Osmo kan i dag også levere produkter heltuten løsemidler (VOC). Vi arbeider også videre med dette som tema og vil i framtiden også lansereflere produkter i denne retning.

Osmo produktene er ihht. og har sertifikater som respekterer dagens krav for bruk avløsemidler, VOC regulativene og innenfor DIN EN 9001:2000 (kvalitet og management systemer) og14001 (miljø management systemer). Dette viser at Osmo er en ansvarlig produsent avoverflatebehandling for tre og treprodukter. Osmo vil også i fremtiden produsere og utvikleprodukter hvor vi legger økologiske og økonomiske forutsetninger som vil gi oss gode løsninger forfremtiden. Gjennom våre interne krav har Osmo allerede fra 1998 respektert Tysk lov om emmisjoner ,dette gjelder både for produktene i seg selv, samt gjennom hele vår produksjon.

Tre


Osmo støtter tiltak og prosjekter som levende og bærekraftig skog, dette gjør at vi stiller kravtil opprinnelse av råstoff som benyttes i våre produkter. For å understreke dette har vi tattstandarden for FSC – systemet som forutsetning.

Osmo er siden Januar 2005, for handel og produksjon FSC- sertifisert. Produkter der dettebenyttes er merket i våre kataloger med FSC – logo.
Ytterligere informasjon kan hentes på: www.fsc-deutschland.de
  Til toppen av siden
Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf
Postfach 110161
D-48203 Warendorf
Telefon 02581/922-100
Telefax 02581/922-200
Email: info@osmo.de
Internet: www.osmo.de
Startside   |   Firma   |   Kontakt   |   Forord   |   Betingelser   |